Video các sản phẩm lắp thực tế cho khách hàng.

Bồn tắm massage NG-1915D Size: 1900x1500x700mm

Bồn Massage AT- 9011 size:1600x1600x720mm

Bồn massage EU-101 size:1830x1830x850mm